Koolitustegevus

Eesti Informaatikaõpetajate Selts teeb koostööd teiste koolitajatega, et pakkuda meie liikmetele ja tulevastele liikmetele (informaatikaõpetajatele) Seltsi põhikirjast tulenevaid koolitusi.

Teeme koostööd Haridus ja Teadusministeeriumiga, Innove, HITSA ja eraettevõtetega.

PROJEKTID ja KOOLITUSED

2012 EIOPS Seltsi algatamine, koostöö Innove-ga. Meede: Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine

2015 koostöö Erasmus+ projektides koos Tartu Arvutiklubiga. http://www.erasmusprogramme.com/

2016 aasta projekt – Nutitund igasse kooli! https://sites.google.com/view/nutitund/avaleht Meede: https://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/E-hindamine-oppevara

2017 aasta projekt – Taotlus Innove Informaatikaõpetaja võimalused kaasava hariduse toetamiseks kirjutamis-, lugemis- või arvutamisraskustega õpilastel. Täiendõppe läbiviijad: Margus Pedaste, Triin Kivirähk, Viire Sepp (Tartu Ülikool) Meede: http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/opetajate-taiendusope