EIÕPS üldkogu 2017

EIOPS Üldkogu toimub 2. aprill 2017 Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis.

Info ja registreerumine – kliki siia

Seminaril keskendume uutele õppekava teemadele ja võimalustele. Olete oodatud! NB! Võta kaasa omale lõunasnäks!

Võimalus on osaleda ka e-kanali kaudu. EIÕPS’i liikmetele toimub ka heli-, videoülekanne, saadame sellekohase info sama päeva hommikul.

Kellel on vaja maksta aastamaks, et osaleda üldkogus hääletusõigusliku liikmena, siis andmed on siin: Arve nr LHV pangas: EE127700771001786979, Eesti Informaatikaõpetajate Selts.
Summa: 10 € (ühe aasta kohta) Selgitus: EIÕPS aastamaks xxxx (asenda makstava aasta numbriga, mitme aasta korral lisa kõik aastad).

NB! Kes teab juba ette, et ta ei osale, siis palun leida keegi, kes kindlasti osaleb ja tehke tema nimele digitaalselt allkirjastatud volitus. Volituse võib saata Birgy Lorenzile (birgy.lorenz@gmail.com) hiljemalt 1 päev enne üldkogu.

Üldkogu 2016

Osalemaks 12.juunil 2016 üldkogus peaks teil olema makstud hiljemalt 31.maiks aastamaks arvele.

Arve nr LHV pangas: EE127700771001786979

Eesti Informaatikaõpetajate Selts

Summa: 10 € (ühe aasta kohta)

Selgitus: EIÕPS aastamaks xxxx (asenda makstava aasta numbriga, mitme aasta korral lisa kõik aastad).

Teemad lühidalt: IKT õppekavad, projektid, õpiränne kutsekoolides, ECCEU võistlusest, kutseeksamitest, noormeistri võistlustest, progarmeerimismängust ja muud kogemuste vahetamised.

Pikemalt loe seminari lisainfost.

Seminari lisainfo (ajakava)

Üldkogu jälgitav siin.

Üldkogu 2013-2015

Üldkogu puudutava info leiate jagatud dokumentidest.

2013

26. juunil kell 9:00-9:30 toimub EIÕPS üldkogu Oru hotellis

2014

a. üldkogu e-hääletus 17.aprill-4. mai, info saadeti kõikidele e-mailile 17. mai
Hääletuse all: 2013 aasta majandusaasta aruande hinnitamine; juhatuse jätkamine.
b. üldkogu protokollis osaluse ja hääletustulemuste kinnitamine 5.-18. mai
Kui on muresid, siis võta ühendust birgy.lorenz@gmail.com

2015

Aeg: 30.mai 2015 kell 9:30 kogunemine, 10:00-16:00 Koht: Pelgulinna Gümnaasium

Seltsi eesmärkidest

Nimetus
eesti keeles: Eesti Informaatikaõpetajate Selts (EIÕPS)
inglise keeles: Network of Estonian Teachers of Informatics and Computer Science (NETICS). Asutatud 12.06.2012.

Seltsi eesmärgid

  1. Pedagoogide koostöö ja kutsealase arengu toetamine;
  2. informaatikat õpetavate õpetajate huvide esindamine haridusvaldkonna- ja muudes organisatsioonides;
  3. informaatikat õpetavate õpetajate omavahelise suhtluse ja koostöö arendamine;
  4. eetilise digikultuuri levitamine ja informaatikaõppe arengu toetamine;
  5. hariduspoliitikas aktiivne osalemine ja selle mõjutamine õppekava sisu, informaatikaõpetaja kutse andmise ja ametijärkude omistamise kaudu;
  6. koolituste (sh täiskasvanute, elukestva, täiend- ja ümberõppe) korraldamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse toetamine sh stipendiumide väljaandmine;
  7. informaatikaõppe jätkusuutlikkuse propageerimine ja koostöö tegemine teiste haridus- ja infotehnoloogiaalaste ühendustega nii Eestis kui ka mujal;
  8. tegevuste teostamine, mis on seltsi majandamiseks, missiooni ja visiooni elluviimiseks vajalikud;
  9. oma tegevustes kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtete järgimine;
  10. parimate digipraktikate kogumise, tunnustamise ja levitamise korraldamine.

Edasise info leiate menüülingist “Seltsist